210 3006588

Κεντρικά Γραφεία Αθήνας
Έδρα:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 56
T.K. 10678 ΑΘΗΝΑ
Ν. ΑΤΤΙΚΗΣ
Greece EU
EU VAT EL053704207
Αρ. ΓΕΜΗ: ELGEMI. 085732602000

Καθημερινές 09:00-17:00
 
 

Επίσημος Συνεργάτης 
35 DIGITAL EE
Πανεπιστημίου 56 Αθήνα
ΤΚ 10678 
Τηλ. 210 2711338 

Υπόλοιπη Ελλάδα
Αντιπρόσωπος Θεσσαλονίκης
Αντιπρόσωπος Κρήτης (Χανιά)
Αντιπρόσωπος Καρδίτσας
Αντιπρόσωπος Άρτας
Αντιπρόσωπος Λευκάδας
Αντιπρόσωπος Πάρου

Θέλουμε να σας ακούσουμε